NL | FR | EN

Achtergrondinformatie van dierenarts Ruben Lanckriet

Wat zijn ketonen?

Wat zijn ketonen?

Eenvoudig gezegd worden ketonen door het lichaam zelf aangemaakt als een groot of het grootste deel van de opgeslagen suikers in het lichaam verbruikt zijn en er dus vooral op vetten moet gewerkt worden. Als er vermagering optreedt, worden er dus lichaamseigen ketonen gevormd.

Dit zijn zuren die uit deze vetten gemaakt worden en in het bloed als brandstof kunnen gebruikt worden voor spieren én hersenen. De hersenen kunnen bovendien alleen maar op glucose en ketonen werken. In een vastentoestand zal dit dus grotendeels op ketonen zijn. Als duiven een tijdje weinig of bijna geen eten krijgen of bijv. jongen azen, komen ze dus in wat men noemt een ‘ketose’ toestand. 

Ook als duiven bezig zijn aan een wedstrijd en een groot deel van de suikers opgebruikt zijn, komen duiven in zo’n ketose toestand. Dit kan waarschijnlijk al na 1 à 2 uur wedstrijd het geval zijn afhankelijk van hoeveel glycogeen er vooral in de lever van de duif opgestapeld zit. Deze zelf gemaakte ketonen noemt men endogene ketonen (inwendig door het lichaam zelf aangemaakt).

Exogene ketonen zijn dan deze zelfde stoffen die via voedingssupplement worden ingenomen en afhankelijk van de
formulatie al dan niet goed in het bloed terechtkomen. De formulatie is belangrijk voor een goede opname via het
maag-darmstelsel. Deze exogene ketonen zullen heel snel in de metabolische pathways van de duif terechtkomen en
dus tamelijk snel als dusdanig uit het bloed weer verdwijnen (net zoals bij endogene ketonen eigenlijk).

Hoe werken ketonen?

Uit testen bij sportduiven blijkt de werking heel gelijkaardig te zijn zoals bij de mens nl. vooral een veel efficiëntere recuperatie bij een opeenvolging van zware inspanningen. Ze vliegen er niet sneller door, maar ze kunnen veel zware wedstrijden na mekaar aan (ook bij de mens is dit hetzelfde). Uit de testen blijkt dat het bovendien blijkbaar helemaal niet nodig is dat deze ketonen tijdens een inspanning moeten toegediend zijn - dit is natuurlijk onmogelijk bij duiven - maar vooral dat ze bij thuiskomst en op regelmatige basis worden toegediend. 

Een vermoeden is dat enerzijds de aanvulling van energiereserves beter en sneller verloopt en anderzijds het lichaam beter ‘gewoon’ is aan de metabolische pathways in ketosetoestand m.a.w. het lichaam is beter aangepast aan de endogene ketonen die tijdens inspanning gemaakt worden. Het leidt geen twijfel dat dit uiterst belangrijk kan zijn vanaf de duif een inspanning moet doen van meerdere uren of zelfs dagen bij zware fond wedstrijden, te meer we weten dat ketonen ook door de hersenen gebruikt worden. Men kan zich afvragen of deze duiven misschien alerter kunnen blijven op het einde van hun inspanning om hun huis snel terug te vinden.

Copyright © 2019-2024 Next Level Pigeon Racing.
All rights reserved.
Group Lataire